Skip navigation

You can here this song here: Tabak-Bayan Bayan Ko
Bayan Bayan Ko
TABAK 20uno: Ating h(I)storya by TABAK-Baguio

[Koro] (Chorus)
Bayan bayan ko (my motherland/nation)
Gumising ka (wake up)
Ang kalayaan mo’y inagaw na (your freedom was taken/stolen)
Taong bayan (people of the motherland/nation)
Kumilos ka at sama-sama (let’s take action and do it together)
Sa pag-alsa (for the revolution)

Walang magbubulag-bulagan (no one will be blind)
Walang magbibingi-bingihan (no one will be deaf)
Sa problema ng bayan (with the problems of the motherland)
Pagkilos ang kailangan (we need to take action)
Sa daming pinagsasamantalahan sating lipunan (from the numerous people oppressed/taken advantage of in our society)
Walang tanging paraan kundi pag-aklas ng sambayanan (there is no other means except for our society to come together and strike)

[koro]

Mag-aalab ang paglaban (Our fight will grow stronger)
Mula sa kanayunan patungong kalunsuran (From the countryside to cities)
Ng nagkaisang mamamayan (with the citizens united)
Lulupigin ang kaaway (our enemy will be crushed)
Durugin ang mapang-aping hanay (crush the oppressor)
Ng ganid na dayuhan at mga taksil sa bayan (by the greedy foreigners and traitors of the people/nation)

[koro]

Mula sa pangunahing pwersa (Beginning with the oppressed people in the frontlines)
Hanggang sa pambansang burgesya (Until the national bourgeoisie)
Magluluwal ng paglaya ang bayang nagdurusa (the people/nation will be free from all oppressors.
Angkinin ang tagumpay (victory is ours to claim)
Kakamtin ang pagkakapantay-pantay (achieve equality for all)
Habang buhay sa patnubay ng dakilang gabay (a life forever guided by great support…for the people)

[koro 3x]

3 Comments

 1. nice!! where’d you get the lyrics from? did you translate that yourself? good ish!

  • thanks kas!!! I did the translation all by myself…. I want to know how well i did…

  • joseph sto.tomas
  • Posted February 26, 2012 at 6:21 am
  • Permalink
  • Reply

  i love this songs.and i love the music of the tabak-baguio..mabuhay po kayo.sana nman magpost kayo dito ng mga songs/lyrics ninyo para nman matutunan namin kantahin at played sa guitar.lagyan ninyo po ng guitar chords..maraming salamat po.mabuhay kayo at mabuhay ang bagong pilipinas..LFS


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: